Referenties

AvB Voedingsadvies werkt samen met een netwerk van Professionals

AvB Voedingsadvies is aangesloten bij de BGN (de Beroepsgroep Gewichtsconsulenten Nederland)BGN Logo. De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland is opgericht op 1 juli 2005. Het bestuur van de BGN bestaat uit vijf leden die voor vier jaar gekozen worden door de leden tijdens de Algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt tenminste één maal per jaar georganiseerd en is alleen toegankelijk voor leden.

De doelstellingen van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland zijn de volgende:

  • het fungeren als landelijke brancheorganisatie voor de gewichtsconsulent in de ruimste zin van het woord;
  • het instandhouden en verbeteren van de kwaliteit van en het verder professionaliseren van de beroepsuitoefening en het ondernemerschap in de gewichtsconsulentenbranche;
  • het behartigen van de (algemene en collectieve) belangen van de leden op vaktechnisch en bedrijfseconomisch gebied.                                                  En al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Logo HuisartsenAvB Voedingsadvies werkt samen met huisartsen. Op het moment als het resultaat van de begeleiding dusdanig afwijkt van de prognose dan zal AvB Voedingsadvies overgaan, in samenspraak met de cliënt, op een doorverwijzing naar de huisarts voor verder onderzoek.

 

Het voedingscentrum en de hartstichting zijn onder meer ook belangrijke bronnen waar AvB Voedingsadvies uit put. Dan gaat het om het laatste nieuws, de laatste actualiteiten, informatie en  visie op gezondheid.

Nederlandse Hartstichting LogoVoedingscentrum Logo

Omdat AvB Voedingsadvies aangesloten is bij de BGN, worden er vergoedingen uitgekeerd door verschillende zorgverzekeraars. Vaak wordt er een vergoeding gegeven vanuit het aanvullend pakket. Om hier duidelijkheid over te vinden is het raadzaam om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De volgende informatie is dan belangrijk; u gaat gebruik maken van een dienst van een Gewichtsconsulent die aangesloten is bij de BGN (de Beroepsgroep Gewichtsconsulenten Nederland) en vraag naar eventuele vergoeding.

Logo's zorgverzekeraars

Tot slot heeft AvB Voedingsadvies maakt gebruik van de kennis, het onderzoek (onder andere de NEVO-tabel) en adviezen van de Gezondheidsraad. De gezondheidsraad is het onafhankelijke wetenschappelijke adviesorgaan voor regering en parlement.

Ministerie van Volksgzondheid Welzijn en Sport LogoLogo Gezondheidsraad

 

Nieuws

Referenties

AvB Voedingsadvies onderdeel van AvB Sports

Vanaf 1 oktober 2017 wordt AvB Voedingsadvies onderdeel van AvB Sports. De voedingspraktijk zal zelfstandig blijven bestaan. AvB Sports wordt een sportcentrum waar zeker plaats is voor voeding. De officiële opening van AvB Sports zal zijn in januari 2018.

Volgt u ons al op
SOCIAL MEDIA? start direct en blijf altijd op de hoogte
van het laatste nieuws en tip!

Facebook Youtube