Beroepsgroep Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)

logo-bgnDe Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland is opgericht op 1 juli 2005. Het bestuur van de BGN bestaat uit zeven leden die voor vier jaar gekozen worden door de leden tijdens de Algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt tenminste één maal per jaar georganiseerd en is alleen toegankelijk voor leden.

De doelstellingen van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland zijn de volgende:

  • Het fungeren als landelijke brancheorganisatie voor de gewichtsconsulent in de ruimste zin van het woord;
  • Het instandhouden en verbeteren van de kwaliteit van en het verder professionaliseren van de beroepsuitoefening en het ondernemerschap in de gewichtsconsulentenbranche;
  • Het behartigen van de (algemene en collectieve) belangen van de leden op vaktechnisch en bedrijfseconomisch gebied.
  • En al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Meer informatie over de BGN is te vinden op www.gewichtsconsulenten.nl

De BGN-gewichtsconsulent

De BGN-gewichtsconsulent begeleidt cliënten (met gewichtsproblemen) volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon.

Cliënten die om medische redenen voeding nodig hebben die aan specifieke eisen moet voldoen, worden niet door de BGN-gewichtsconsulent begeleid.

 

Nieuws

Beroepsgroep Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)

AvB Voedingsadvies onderdeel van AvB Sports

Vanaf 1 oktober 2017 wordt AvB Voedingsadvies onderdeel van AvB Sports. De voedingspraktijk zal zelfstandig blijven bestaan. AvB Sports wordt een sportcentrum waar zeker plaats is voor voeding. De officiële opening van AvB Sports zal zijn in januari 2018.

Volgt u ons al op
SOCIAL MEDIA? start direct en blijf altijd op de hoogte
van het laatste nieuws en tip!

Facebook Youtube