Alles over Vitaminen

Vitaminen zijn stoffen die in geringe hoeveelheden in de voeding voorkomen. Het zijn voedingscomponenten, die in tegenstelling tot de voedingsstoffen (koolhydraten, vetten en eiwitten) geen energie leveren, maar die wel essentieel zijn voor een goed verloop van de stofwisseling.

Er zijn twee grote groepen vitaminen te onderscheiden, de vetoplosbare en de wateroplosbare vitaminen. De meeste water oplosbare vitaminen worden in vivo (in een organisme) omgezet in coënzymen die samen met metabolische enzymen samenwerken om hun biochemische functies uit te voeren. Vitaminen kunnen ook werkzaam zijn op bepaalde plaatsen direct in de stofwisseling. Enkele vitaminen krijgen pas in het lichaam hun definitieve vorm, de vorm waarin zij daarvoor voorkomen noemt men pro-vitaminen.
De naam vitamine is een woord dat gevormd is uit het Latijnse vita (wat leven betekend) enamine (een organisch chemische stikstofverbinding). Deze naam werd voor het eerst gebruikt door Kasimir Funk in 1910. Een groot deel van de vitaminen is intussen chemisch onderzocht. Daarbij is gebleken, dat slechts één of enkele van de vitaminen werkelijk een amine is, terwijl alle andere tot andere chemische groepen behoren. De naam vitamine is dus niet juist, maar is nu eenmaal zo ingeburgerd.

Vitaminen tekorten
Terwijl vitaminen in alle levende levensvormen dezelfde rol vervullen, hebben hogere organismen (zoals de mens) hun vermogen om vitamines te maken verloren. Bij gebrek aan een vitamine kunnen ziekten optreden, die te verhelpen zijn door tijdig toedienen van het ontbrekende vitamine. De ziekten die door gebrek aan vitaminen ontstaan, heten gebreksziekten of avitaminosen. De bekendere gebreksziekten zoals beriberi en scheurbuik zijn voorbeelden van gebreksziekten die optreden bij ernstige gebreken aan vitamine B1 en vitamine C. Geringe tekorten van vitaminen kunnen ook mildere klachten veroorzaken.
Een gebrek aan vitaminen kan o.a. optrede door een gebrek ervan in de voeding. Als u bijvoorbeeld geen vlees eet of veganisme bedrijft, kunnen er gemakkelijk vitamine B12 gebreken optreden. Dit omdat vitamine B12 alleen in dierlijke producten voorkomt. Allergieën of intoleranties leiden vaak tot een onbalans in het dieet en kunnen de opname van vitaminen en mineralen verslechteren. Mensen met bepaalde fruit allergieën kunnen zo bijvoorbeeld een gebrek aan vitamine C oplopen.

Bij coeliacie patiënten (een intolerantie voor gluten eiwitten uit graan dat voor ontstekingen in de darm zorgt) is het bekend dat er allerlei tekorten aan vitaminen en mineralen optreden. De ontstoken darmwand kan allerlei voedingstoffen slecht uit het voedsel opnemen. Deze ziekte komt bij ongeveer 1% van de bevolking voor. Schattingen geven aan dat nog eens 5% van de bevolking onopgemerkt deze intolerantie onder de leden heeft, wat ook tot allerlei tekorten aan vitaminen en mineralen kan leiden. De behandeling van coeliacie bestaat uit een glutenvrij dieet. Dit dieet bevat vaak niet alle vitaminen en mineralen waardoor er wederom gebreken en daardoor klachten kunnen optreden. Coeliacie patiënten die een gluten vrij dieet volgen hebben bijvoorbeeld een verhoogde kans op osteoporose. Het nemen van vitaminen supplementen kan in deze gevallen raadzaam zijn.

De opname van specifieke vitaminen kan ook verstoord zijn in bepaalde mensen. Een voorbeeld is vitamine B12 dat door het lichaam via een speciaal mechanisme wordt opgenomen. Bij sommige mensen werk dit mechanisme niet of niet goed waardoor het in de ernstigste gevallen alleen via injecties kan worden opgenomen. Ook kan een gebrek aan het ene vitamine of mineraal de opname van andere vitaminen en/of mineralen belemmeren waardoor er meerdere gebreken ontstaan. Er zijn ook gevallen bekend waarbij allergieën tegen bepaalde vitaminen gezondheidsproblemen veroorzaken.
Ieder mens is uniek en daarom is het belangrijk uw individuele vitaminen en mineralen behoefte te onderzoeken. De gangbare multi-vitaminen tabletten zijn over het algemeen het veiligst wanneer u uw individuele behoefte niet kent.
Een te veel aan vitaminen (vooral de vetoplosbare) kunnen zich ophopen in het lichaam en dit kan giftig zijn. Wanneer u vitamine supplementen gaat gebruiken is het belangrijk de effecten van, en de hoeveelheden in de supplementen voor uzelf te onderzoeken.

Vitamine A (Behoort tot de in vet oplosbare vitamines)

Chemische naam: Retinol of All-Trans-Retinol Molecuulformule: C20H30O

Het voorproduct (pro-vitamine) van vitamine A is Bèta-caroteen (kleurstof van worteltjes).

Chemische naam: Bèta-caroteen, bèta-carotine of E160 (engels: Bèta-Carotene) Molecuulformule: C40H56

Vitamine A is een in vet oplosbaar vitamine. Retinol kan door een oxidatieve splitsing van bèta-caroteen in de dunne darm worden gevormd. Daarom wordt bèta-caroteen ook wel pro-vitamine A genoemd. Bètacaroteen is een antioxidant. De werking ervan is essentieel voor de vorming van bloedcapillaire en daardoor draagt het bij tot de voedselvoorziening van alle organen. Daar waar de meeste cellen afgebroken worden en een voortdurend vervangen van cellen nodig is (zoals de huid), komt een gebrek aan dit vitamine het eerst aan het licht. Bij een onvoldoende capillair vorming en een onvoldoende capillaire functie ontstaat een ophoping van afbraakproducten die tot voedsel dienen voor binnendringende bacteriën. Er ontstaan zo ernstige, vaak dodelijke etterringen. Tengevolge van een netvliesstoornis van het oog ontstaat nachtblindheid.

Symptomen bij een tekort

 • Nachtblindheid
 • Aanhoudende hoofdpijnen
 • Verminderde weerstand tegen infecties (vooral van de luchtwegen)
 • Huidproblemen
 • Droog, breekbaar haar
 • Nierstenen

Voorzichtig en giftigheid Een teveel aan vitamine A als retinol is giftig en mag niet gebruikt worden door vrouwen die in verwachting zijn. Bètacaroteen is niet giftig en men acht dit vitamine veilig voor volwassen en kinderen. Gebruik geen hoge doses vitamine A of betacaroteen als u rookt (of als uw longen door asbest blootstaan aan stress), dit kan de kans op longkanker juist helpen verhogen.

Belangrijke bronnen van vitamine A zijn alleen dierlijke producten en onder andere: lever, visolie(levertraan), palmolie, boter, margarine en eidooier.

Vitamine B1 (Behoort tot de in water oplosbare vitamines)

Chemische naam: Thiamine of Aneurine chloride (engels: thiamin)

Molecuulformule: C12H17N4OS

Vitamine B1 is een in water oplosbaar en zwavelhoudend vitamine. Vitamine B1 is in de stofwisseling noodzakelijk, het regelt vooral de koolhydraatafbraak waarbij energie wordt verkregen. Het kan ook alleen zonder andere vitaminen en mineralen het leven in stand houden, zij het dan ook onder gebrekkige omstandigheden (mesotrofie). Bij gebrek ontstaan er talrijke organische en functionele stoornissen. Wanneer vitamine B1 ontbreekt en er een overdaad aan koolhydraten aanwezig, ontstaat beriberi in de verschillende vormen. Ook een teveel aan suiker kan een gebrek aan vitamine B1 opwekken. Een relatief gebrek komt zeer vaak voor.

Symptomen bij een tekort

 • Vermoeidheid
 • Spierslapte
 • Verlies van eetlust
 • Prikkelbaarheid
 • Depressiviteit
 • Slecht geheugen
 • Tintelend gevoel in de tenen en op de voetzolen
 • Spijsverteringsklachten
 • Misselijkheid
 • Beriberi

Voorzichtig en giftigheid Thiamine is niet giftig maar geadviseerd wordt niet meer dan 400 mg per dag in te nemen.

Vitamine B2 (Behoort tot de in water oplosbare vitamines)

Chemische naam: Riboflavine, Lactoflavine of E101 (engels: Riboflavin) Molecuulformule: C17H20O6N4

Symptomen bij een tekort

 • Gebarsten huid en slijmvlies
 • Rood worden van de tong
 • Eczeem op de huid en de geslachtsdelen
 • Brandend gevoel op de huid
 • Vermoeidheid
 • Soms moeilijkheden bij de bloedvorming

Bij ontbreken van vitaminen B2 ontstaat een gedeeltelijke beschadiging van de weefselademhaling en als gevolg daarvan een stilstand van de groei, buikafwijkingen, afwijkingen aan de lippen, kromgroeien van de vingernagels, atrofie van de tong en maagdarmziekten.

Voorzichtig en giftigheid Riboflavine is giftig in zeer hoge doses. Zelden voorkomende symptomen zijn o.a. jeuk en een brandend gevoel op de huid.

Rijk aan vitaminen B2 zijn lever, nier, eigeel, kaas, gist, melk, kiemen, bladgroenten en vlees.

Vitamine B3 (behoort tot de in wateroplosbare vitamines)

Er zijn twee vormen van vitamine B3 nicotinezuur en nicotinamide. Chemische naam: Nicotinezuur of Niacine (engels: Niacin of Nicotinic acid) Molecuulformule: C6H5NO2

Chemische naam: Nicotinamide of Niacine (eng. Niacin of Nicotinamide) Molecuulformule: C6H6N2O

Vitamine B3 is een vitamine uit het vitamine B complex en is wateroplosbaar. Dit vitamine helpt bij de energieproductie en bevordert de werking van het zenuwstelsel.

Symptomen bij een tekort

 • Dermatis (huidziekte)
 • Diaree
 • Dementie
 • Pellagra: Dit is een ziekte met bovengenoemde symptomen die zestig jaar geleden veel voor kwam in Zuid Amerika. Deze ziekte werd veroorzaakt door vitamine B3 tekort.

Voorzichtig en giftigheid Vermijdt doses die groter zijn dan ongeveer 120 mg, tenzij u onder toezicht staat van een arts. Symptomen bij hoge doses zijn onder andere depressiviteit, slecht functionerende lever, rood worden en hoofdpijn. Belangrijke bronnen aan vitamine B3 zijn onder andere: volkorengraan, ongeslepen rijst, melk, kaas, vlees, vis en cashewnoten. Doseringen van 20 tot 100 mg per dag kunnen een gunstig effect hebben.

Vitamine B5 (Behoort in de water oplosbare vitamines)

Chemische naam: Pantotheenzuur (engels: Pantothenic acid) Molecuulformule: C9H16O5N

Vitamine B5 is evenals alle vitamine uit het vitamine B complex, wateroplosbaar. Pantotheenzuur kan in het lichaam worden omgevormd tot coenzym A (CoA). Dit coënzym breekt het eiwit uit ons voedsel af tot aminozuren. Het stelt uit deze bouwstoffen vervolgens ook weer menselijk eiwit samen. Coënzym A is ook werkzaam in het omzetten van koolhydraten in lichaamsenergie, onder andere in het begin van de citroenzuurcyclus bij de decarboxylering reactie.

Symptomen bij een tekort

 • Braken
 • Krampen
 • Vermoeidheid
 • Slapeloosheid
 • Verminderde weerstand voor infecties
 • Buikpijn

Voorzichtig en giftigheid Er zijn geen schadelijke effecten bekend van vitamine B5, maar neem doses van meer dan 300 mg per dag alleen onder medische begeleiding. Sommige mensen krijgen maagklachten bij doses hoger dan 10 g.

Vitamine B5 komt onder andere voor in de volgende voedingsstoffen: gist, volkorenproducten, stroop, groene groenten, paddenstoelen, vlees, orgaanvlees, zilvervliesrijst, eieren en noten. Een normale dosering die ziekte moet helpen voorkomen is ongeveer 100 mg per dag.

Vitamine B6 (Behoort tot de in water oplosbare vitamines)

Chemische naam: Pyridoxine of Adermine (engels: Pyridoxine) Molecuulformule: C8H11NO3

Vitamine B6 is evenals alle vitamine uit het vitamine B complex wateroplosbaar. Pyridoxine zorgt samen met foliumzuur en vitamine B12 voor de opname van ijzer door het lichaam en het is betrokken bij de vorming van rode bloedcellen. Deze drie vitaminen zorgen ook voor een goede werking van het zenuwstelsel en zijn betrokken bij het aminozuurmetabolism. In het lichaam komt dit vitamine voor in het coënzym dat PLP Pyridoxal 5′-phosphate wordt genoemd. Dit coënzym speelt onder andere een rol in het glycogeen metabolisme en wel bij de glycogeen afbraak. PLP zorgt er samen met het enzym fosforylase voor dat glycogeen kan worden afgebroken.

Symptomen bij een tekort

 • Bloedarmoede
 • Zenuwziekte
 • Huidproblemen

Voorzichtig en giftigheid Pyridoxine is giftig in doseringen boven de 200 mg per dag. Deze hoge doses, leidt tot ernstige beschadigingen van de zenuwen. Langdurig gebruik van hoge concentraties vitamine B6 kan tot een overschot leiden. Vermijdt inname van meer dan 50 mg per dag tenzij onder medische begeleiding. Gebruik dit vitamine niet langdurig in hoge concentratie (25-50 mg).

Vitamine B8 (Behoort tot de in wateroplosbare vitamines)

Chemische naam: D-Biotine (engels: Biotin) Molecuulformule: C10H16N2O3S

Hoewel vitamine B8 ook wel vitamine H wordt genoemd, behoort deze stof toch tot de B-familie en wordt ook wel biotine genoemd. Biotine is een wateroplosbaar vitamine. Het kan in het lichaam worden omgezet in het coënzym biocytin. Biotine helpt bij het vrijmaken van energie uit de voeding en bij de vorming van antilichamen.

Dit vitamine is ook verantwoordelijk voor een goede conditie van de huid en de haren. Een gebrek aan dit vitamine komt wel eens bij baby’s voor. Dit is dan herkenbaar aan een ontstoken en schilferige huid. In de darmen van volwassenen wordt biotine meestal in voldoende hoeveelheden gemaakt door de darmbacteriën.

Symptomen bij een tekort

 • Eczeem
 • Vermoeidheid
 • Verslechtering van de stofwisseling van vet

Voorzichtig en giftigheid Biotine is onschadelijk, maar geadviseerd wordt maximaal 300 mg per dag te gebruiken, tenzij onder medische begeleiding.

Belangrijke bronnen van biotine zijn onder andere: eieren, melk, fruit, noten, sojabonen, biergist, ongepelde rijst, vlees en vis.

Vitamine B11 (Behoort tot de in water oplosbare vitamines)

Chemische naam: Foliumzuur (engels: Folic acid) Molecuulformule: C19H19N7O6

Foliumzuur is evenals alle vitamine uit het vitamine B complex wateroplosbaar. Foliumzuur kan in het lichaam worden omgevormd tot een coënzym dat tetrahydrofolaat (THF) wordt genoemd. Foliumzuur stimuleert de vorming van maagzuur en is belangrijk voor een goede leverwerking. Dit vitamine is betrokken bij de stofwisseling van eiwitten en vetten, het is noodzakelijk bij de vorming van rode bloedlichaampjes (het voorkomt bepaalde vormen van bloedarmoede) en het helpt de hersenstofwisseling. Verder is foliumzuur nodig voor de stofwisseling van DNA en RNA. Dit vitamine is ook onmisbaar bij celdelingsprocessen van het lichaam en ook daarom wordt aan vrouwen die zwanger zijn of willen worden aangeraden extra foliumzuur te gebruiken.

Symptomen bij een tekort

 • Slap gevoel
 • Lusteloosheid
 • Uitzonderlijke moeheid
 • Slapeloosheid
 • Prikkelbaarheid
 • Dementie
 • Mogelijk open ruggetje

Voorzichtig en giftigheid Giftig in grote hoeveelheden, het kan ernstige neurologische problemen veroorzaken. Neem dit vitamine niet als u een tekort aan vitamine B12 in de vorm van bloedarmoede hebt. Hoge doses kunnen slapeloosheid veroorzaken en de opname van zink in het lichaam belemmeren.

Vitamine B12 (Behoort tot de in vet oplosbare vitamines)

Chemische naam: (Cyano)cobalamine (engels: Cobalamin) Molecuulformule: C63H88CoN14O14P

Vitamine B12 is evenals alle vitamine uit het vitamine B complex wateroplosbaar. Cobalamine zorgt samen met vitamine B6 (pyridoxine) en B11 (foliumzuur) voor de opname van ijzer door het lichaam en het is betrokken bij de vorming van rode bloedcellen. Een tekort aan deze vitaminen kan lijden tot bloedarmoede. Deze drie vitaminen zorgen ook voor een goede werking van het zenuwstelsel en zijn betrokken bij het aminozuur metabolisme.

Symptomen bij een tekort

 • Pernicieuze anemie
 • Menstruatieklachten
 • Geestelijke aftakeling
 • Trillen

Voorzichtig en giftigheid Vitamine B12 wordt als niet giftig beschouwd. Toch wordt aangeraden maximaal 200 mg per dag te nemen.

Voedingsstoffen rijk aan vitamine B12 zijn alleen dierlijke producten en onder andere: eieren, kaas, kwark, melk, vis en vlees.

Vitamine C (Behoort tot de in water oplosbare vitamines)

Chemische naam: L-Ascorbinezuur of E300 (engels: Ascorbic Acid) Molecuulformule: C6H8O6

Vitamine C is een wateroplosbaar vitamine. L-Ascorbinezuur heeft als redox systeem een taak bij de oxidatieve afbraakstofwisseling en wel bij de onverzadigde vetzuren (linoleenzuur). Vitaminen C bevordert ook de activiteit van de witte bloedlichaampjes en zorgt zo voor een betere genezing van infecties. Vitamine C wordt snel aangetast door zuurstof (bij warmte) en is een van de gevoeligste vitaminen. Vitamine C gebrek is mede de oorzaak van voorjaarsmoeheid.

Symptomen bij een tekort

 • Scheurbuik
 • Gevoel van slapte
 • Wonden genezen slecht
 • Prikkelbaarheid
 • Bloedend tandvlees
 • Gemakkelijk blauwe plekken krijgen
 • Loszittende tanden
 • Gewrichtspijn
 • Gebrek aan eetlust
 • Hartklachten

Voorzichtig en giftigheid Vitamine C kan nierstenen en jicht veroorzaken. Bij hoge doses hebben sommige mensen last van diaree en maagkrampen, hoewel dit vitamine zelfs bij zeer hoge doses niet schadelijk wordt geacht. Zeer grote doses vitaminen C doet het cholesterol gehalte in het bloed stijgen, waardoor de kans op het ontstaan van hartziekten groter wordt.

L-Ascorbinezuur komt veel voor in vruchten, groene planten (bladgroenten), melk en lever. Er is meer vitamine C nodig bij rokers (25 mg per sigaret), mensen met stress, mensen die antibiotica gebruiken, mensen die last hebben van een infectie, stevige drinkers of mensen die een ongeluk of een blessure hebben opgelopen.

Vitamine D (Behoort tot de in vet oplosbare vitamines)

Er zijn twee vormen van vitamine D, vitamine D3 en D2.

Chemische naam: Vitamine D3 of Cholecaliferol (engels: Cholecaliferol) Molecuulformule: C27H44O

Vitamine D2 verschilt in slechts een dubbele binding en een methyl groep van vitamine D3 (aangegeven met rood).

Chemische naam: Vitamine D2 of Ergocalciferol (engels: Calciferol of ergosterol) Molecuulformule: C28H44O

Vitamine D is een in vet oplosbaar vitamine. Vitamine D3 wordt in je lichaam gevormd uit cholesterol onder invloed van ultraviolet licht. De anti-rachitise werking van de hoogtezon berust ook op vorming van vitamine D3. Vitamine D2 wordt ook uit cholesterol gevormd, maar via een andere route en het is plantaardig. Vitamine D2 en D3 hebben biologisch dezelfde werking. Daarom wordt vitamine D2 ook vaak gebruikt als voedingssupplement.

Voor de ontwikkeling van het skelet, vooral de fosfaat- en kalkstofwisseling, is vitamine D noodzakelijk. De werking van vitamine D is afhankelijk van de aanwezigheid van het pantotheenzuurcomplex. Gebrek aan vitamine D leidt tot verschillende rachitische, of op rachitis gelijkende veranderingen van het skelet. De basis van de stoornis ligt in de processen bij de groei van het kraakbeen. Daarom zijn gebreken minder opvallend bij volwassenen, maar hebben toch een effect op de steeds plaatsvindende celvervanging. Bepalend voor het ontstaan van schade is de gelijktijdige daling van afbraakprocessen door gebrek aan andere vitaminen (C, B enz.), waardoor de gevaarlijke pre-rachitische toestand kan ontstaan.

Omdat in Noord-Europa (waaronder Nederland en Belgie), vooral in de winter, te weinig zonlicht is om vitamine D te vormen in de huid is het nemen van supplementen voor mensen die wonen in deze regios raadzaam. Een overmaat aan vitamine D kan schadelijk werken (hyperavitaminosen).

Symptomen bij een tekort

 • Rachitis (Engelse ziekte)
 • Botverwekking
 • Pijn in de botten
 • Spierslapte en spierkramp
 • Osteoporose

Een overdosis aan vitamine D leidt tot misselijkheid, braken, hoofdpijn, depressiviteit en nog andere symptomen.  Langdurige blootstelling aan zonlicht geeft normaal geen overdosering aan vitamine D. Studies tonen aan dat er op een zonnige dag bij blootstelling van het hele lichaam tot 250 microgram vitamine D geproduceerd. Dit lijkt een maximum te zijn omdat bij 250 microgram de productie in de huid van nature stopt. Bij mensen met een lichte huid kan dit maximum al na 20 minuten worden bereikt en bij mensen met een donker huid kan dit meer dan een uur duren.

Belangrijke bronnen van vitamine D zijn onder andere: vis(olie), levertraan, gist, bladgroenten, vlees en zuivelproducten.

Vitamine E (Behoort tot de in vet oplosbare vitamines)

Chemische naam: D-alfa-Tocoferol (engels: Alpha-Tocopherol) Molecuulformule: C29H50O2

Vitamine E is een in vet oplosbare vitamine. Tocoferol heeft een preventieve werking op veroudering en welvaartsziekten. Het is even als vitamine C een sterke antioxidant (het maakt vrije radicalen onschadelijk). Boven het veertigste levensjaar neemt de natuurlijke weerstand tegen vrije radicalen geleidelijk af. Vanaf deze leeftijd gebruiken steeds meer mensen extra vitamine E, vaak 40 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). Tocoferol is ook noodzakelijk voor de vorming van rode bloedcellen en de opbouw, herstel en instandhouding van spier- en andere weefsels. Ook beschermt het meervoudige onverzadigde vetzuren die een essentiële bouwstof voor het lichaam zijn.

Symptomen bij een tekort Niet bekend.

Een tekort aan vitamine E komt zelden voor. Vier gevallen waarin het voorkomt zijn:

 1. Mensen die geen vetten kunnen absorberen omdat ze geen gal produceren of een zeldzaam probleem hebben met hun vetmetabolisme
 2. Patiënten die een Scopinare ingreep hebben ondergaan waardoor ze onvoldoende vitamine E kunnen resorberen
 3. Mensen met een genetische afwijking in hun α-tocoferoltransporteiwit
 4. Te vroeg geboren kinderen met een zeer laag gewicht (minder dan 1500 gram)

Mocht er toch een tekort ontstaan, dan kunnen zogenaamde stekel- of doornappelcellen ontstaan. Tocofersolan is een geneesmiddel ontwikkeld om vitamine E-tekort te behandelen.

Voorzichtig en giftigheid Hoge doses kunnen giftig zijn. Neem doses hoger dan 350 mg per dag alleen onder medische begeleiding.

Belangrijke bronnen van vitamine E zijn: plantaardige oliën, soja bonen, broccoli, spinazie, noten, volkorenproducten, eieren en margarine. Vitamine E supplementen is in veel vormen te verkrijgen, droog is het beste voor mensen met huidproblemen of mensen die geen olie verdragen.

Vitamine K (Behoort tot de in vetoplosbare vitamines)

Er zijn drie vormen van vitamine K: K1, K2 en K3. Alle drie de vormen hebben dezelfde basisstructuur zoals hieronder aangegeven. De restgroep (R) is steeds verschillend.

Chemische naam: Vitamine K1 of Fyllochinon (engels: Phylloquinone) Molecuulformule: C31H46O2

Chemische naam: Vitamine K2 of Menaquinine (engels: Menaquinine)

Chemische naam: Vitamine K3 of Menadione (engels: Menadione)

Vitamine K is een in vetoplosbaar vitamine. Dit vitamine zit van nature in plantaardig voedsel (groene bladeren) als vitamine K1 (Fyllochinon). In de darmen wordt het ook gemaakt door onze darmbacteriën als vitamine K2 (menaquinone). Synthetische vitamine K wordt vitamine K3 (menadione) genoemd, ons lichaam zet dit vitamine om in actief vitamine K. Vitamine K is onmisbaar bij de vorming van verschillende bloedstollingscomponenten, en dus ook voor de bloedstolling. Tot ongeveer 3 maanden na de geboorte van een baby is het noodzakelijk dat dit vitamine extra in de voeding voorkomt, omdat er dan nog onvoldoende darmbacteriën in de darm zijn. Tegenwoordig wordt dit vitamine aan zuigelingen voeding toegevoegd om hersenbloedingen te voorkomen.

Voorzichtig en giftigheid Er zijn geen berichten over schadelijkheid van vitamine K bekend. Wanneer u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt is het beter om geen extra vitamine K te nemen. Dit kan tot gevolg hebben dat de antistollingsmiddelen minder goed werken. Wanneer u last heeft van overmatige bloedstolling en daar geen medicijnen voor gebruikt is het ook aan te raden om zo min mogelijk voeding met vitamine K te gebruiken.

Belangrijke bronnen van fyllochinon zijn onder andere: bloemkool, broccoli, boerenkool, spinazie, erwten, volkoren producten, raapzaadolie en mager vlees.

Nieuws

Alles over Vitaminen

AvB Voedingsadvies onderdeel van AvB Sports

Vanaf 1 oktober 2017 wordt AvB Voedingsadvies onderdeel van AvB Sports. De voedingspraktijk zal zelfstandig blijven bestaan. AvB Sports wordt een sportcentrum waar zeker plaats is voor voeding. De officiële opening van AvB Sports zal zijn in januari 2018.

Volgt u ons al op
SOCIAL MEDIA? start direct en blijf altijd op de hoogte
van het laatste nieuws en tip!

Facebook Youtube