Alles over Suikers

Koolhydraten (suikers) hebben belangrijke levensfuncties in ons dagelijks bestaan. Ten eerste hebben zij de functies als het leveren van energie, opslag, brandstof en als zijn ze betrokken in stofwisselingsprocessen. Daarnaast dient het in de structuur van DNA en RNA. Ten slotte zijn veel suikers gekoppeld aan eiwitten en vetten, en vervullen zij een rol in herkenningsprocessen.

Een omvangrijke groep moleculen wordt gevormd door de koolhydraten. Koolhydraten worden ook wel sacchariden of suikers genoemd. De naam koolhydraat is afkomstig van de waarneming dat deze stoffen bij verhitten water (hudoor betekent water) verliezen en er koolstof overblijft.

Framboos Suiker

De algemene formule voor koolhydraten is:

 Cn(H2O)n.

(Waarbij n staat voor een getal dat het bepaalde type koolhydraat onderscheid)

Koolhydraten ontstaan in grote hoeveelheden in planten tijdens de fotosynthese (assimilatie). Hierbij ontstaat er een koolhydraat uit water en koolstofdioxide:

 n H2O + n CO2  Cn(H2O)n + n O2 

Bij de fotosynthese vindt kortweg gezegd het volgende plaats: Water uit de bodem en CO2 uit de lucht worden onder invloed van zonlicht omgezet in glucose en zuurstof. De n in deze formule staat voor de hoeveelheid die nodig is om de reactie kloppend te makken, zodat er aan de linkerkant van de pijl er evenveel atomen zijn dan aan de rechterkant van de pijl.

(CH2O)n + n O2  n H2O + n CO2 + energie  Koolhydraten zijn energierijk. De energie kan weer vrijkomen bij het omgekeerde proces: verbranding (dissimilatie). Al het dierlijk leven maakt gebruik van de verbranding van koolhydraten om energie te verkrijgen:

Koolhydraten worden op grond van molecuulgrootte ingedeeld in drie groepen: Monosacchariden, Disacchariden en Polysacchariden 

 

 

Nieuws

Alles over Suikers

AvB Voedingsadvies onderdeel van AvB Sports

Vanaf 1 oktober 2017 wordt AvB Voedingsadvies onderdeel van AvB Sports. De voedingspraktijk zal zelfstandig blijven bestaan. AvB Sports wordt een sportcentrum waar zeker plaats is voor voeding. De officiële opening van AvB Sports zal zijn in januari 2018.

Volgt u ons al op
SOCIAL MEDIA? start direct en blijf altijd op de hoogte
van het laatste nieuws en tip!

Facebook Youtube